Privacy

VOOR Fondsenwerving is een initiatief van Diversions.

 

Inleiding
Diversions (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van bezoekers, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze bezoekers zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@diversions.nl

Wie zijn wij?

Wij zijn Diversions: contentmarketing specialist uit Apeldoorn. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een groot evenement). In het geval van onze grote evenementen vind je trouwens ook altijd een privacy statement op de website van dat betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details kan terugvinden.

Wij zijn gevestigd aan de Waterloseweg 71a te Apeldoorn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Diversions persoonsgegevens verwerken.

 • Dienstverlening

Diversions biedt verschillende informatiediensten.  Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien en verwerken we persoonsgegevens voor onze.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en LinkedIn bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

 • Privacy Waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 • Werving (marketing)

Diversions is een commerciële organisatie. Daarom werven we nieuwe prospects en klanten en soms ook nieuw personeel. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor Diversions campagnes (en Diversions gerelateerde campagnes zoals events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor Diversions (en Diversions gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun  je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Diversions advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 • Verbetering Diversions dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 1 typen bijzondere persoonsgegevens: geslacht. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Op deze rechten kun je een beroep doen via onze pagina Data rechten.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Diversions: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Diversions.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van Diversions zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Diversions is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Diversions. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Je geeft bij bezoek aan onze site zelf de toestemming voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Diversions website en hun functionaliteit:

 

Overzicht cookies:

Cookie Domein Experiation (dagen)
_gat .Diversions 1
_gid .Diversions 1
_ga .Diversions 730
YSC .youtube.com
GPS .youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com
PREF .youtube.com

Deze cookies zijn in gebruik voor:

 • WordPress (het contentmanagementsysteem van de website)
 • Google Analytics (tbv analyse van websiteverkeer)
 • YouTube (noodzakelijk om video te kunnen tonen op de site)

Diversions maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Diversions Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Diversions inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Diversions website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Diversions website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Diversions website optimaal werkt.

Diversions verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de Diversions website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de Diversions website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de Diversions website
 • welke pagina’s je bezoekt op de Diversions website